2013-04-27

Late Night Post #2

Fragment from "Outstanding in the field" by Anna Keibler
Kerogen - "Sirens"

I watch the sky change its color into gray and how the sun transforms into a piece of coal, our attraction for degradation has been deeply seeded in us until it climbed to the rank of religion.

Our search for meanings often leads us to tough conclusions, the understanding of them we can not guarantee. How lucky are the ones who live in simplicity, they don't have reasons to burden themselves with all the shades of color. Anything, in theory, has an infinity of ways in which to be viewed, perceived and understood and trying to see everything as a whole can get you lost; but if you can unlock the locks then you will become someone else, maybe better.

What is a pen? It can be a weapon in the hand of those who see only its sharpness and who have in their soul the need for freedom or revenge. The man in front of you, what is he? Is he an animal, a gift, an accident or maybe he's what you want him to be. Privesc la cer cum devine gri și soarele se transformă-ntr-un cărbune, atracția față de degradare este adânc sădită în noi, până la rangul de religie a ajuns să se ridice.

Căutarea noastră pentru semnificații ne duce adesea către concluzii grele, pentru a căror înțelegere nu putem garanta că suntem pregătiți. Cât de norocoși sunt cei ce trăiesc în simplitate, nu au de ce să se-ngreuneze cu atâtea nuanțe de culori. Orice lucru are, teoretic, o infinitate de moduri de a fi văzut, receptat, înțeles iar căutând să vezi totul în ansamblu riști să te pierzi; dar dacă reușești să desfaci lacătele, vei deveni altcineva, poate mai bun.

Ce este un stilou? Poate să fie și o armă albă în mâna celui care-i vede numai ascuțimea și are-n suflet dorinta de libertatea sau răzbunarea. Omul din fața ta ce este, e un animal, un dar, o întâmplare sau poate e ceea ce vrei tu sa fie.

2013-04-26

Late Night Post #1

Scene from Equilibrium.

- Music: Nu - Man o to (Persian for "Me and You")

We surround ourselves with ideas, concepts and opinions, we carefully study other
people's thoughts till we consider ourselves experts but it could all be just a wall raised around our souls.

Or, maybe, these ideas and intellectual endeavors have the purpose of lifting us higher by opening doors toward knowledge or just by giving us examples which to copy either knowingly or unknowingly. Maybe even what we want, what we search for (if indeed we search for something) are things seeded by accident, by chance or through the will of someone else. So, who are we, who am I and who are you? Could we be the prisoners of concepts and ideas or can we consider ourselves free and above any kind of destiny. Ultimately, the things I wrote here are themselves ideas which I will not assume as mine.

When it rains is a time I like the most, I open the window and listen, there isn't a happier moment than rediscovering yourself in every drop of rain.Ne înconjurăm cu idei, gânduri, concepte și păreri, studiem atenți anumite domenii și devenim experți, dar totul este ca o armură pe care o croim în jurul sufletelor noastre.

Sau, poate, aceste idei și strădanii intelectuale ale semenilor au drept scop să ne înalțe și pe noi la nivelul lor, fie copiindu-i conștient sau inconștient, fie deschizandu-ne porți către cunoaștere. Poate până și ceea ce dorim, ce căutăm, ne-a fost cumva însămânțat in mințile noastre de copii prin cine știe ce accidente, întâmplări sau din voința altora. Așadar, cine suntem noi, cine sunt eu și cine ești tu? Suntem oare prizonierii unor concepte și idei sau putem sa ne considerăm liberi, deasupra oricărui destin. Până la urmă și cele ce le-am scris aici sunt doar idei pe care nu mi le pot însuși însă am vazut cum s-au copt de-a lungul zilei și am considerat util să le împărtășesc cu voi.

Cel mai mult îmi place când plouă și deschid larg geamul și ascult, nu există lucru mai frumos ca a te regăsi în stropii de ploaie.