2013-05-26

Late Night Post #4Josh Garrells - Resistance

We, the ones that choose not to dance their dance choose to be alive, through our resistance let's be free and liberate.

Noi, cei care alegem să nu intrăm în hora lor să alegem să fim vii, prin rezistența noastră să fim liberi și să eliberăm. 

 کسانی که رقصیدن رقص انها انتخاب نمی کنیم زنده بودن انتخاب می کنیم بواسطه مخالفت ازاد هستیم و ازاد کردن

---

Now it seems more then ever that the human mind became a precious target for various groups, there's a great weight on your shoulders, it's the need for you to free yourself. Even if inertia continues to liberate people from their constraining minds which seems to have followed us like a shadow, at least in Europe and it's colonies, obstacles stop most people somewhere in the middle. Partially awakened they have an incomplete understanding of events and so can easily fall in the traps of a world built on illusions. My intention is not to throw dirt on religions and philosophies because these are our keys to the cells, it may be a paradox for some, but our freedom lies within them. All we have to change in our mind is the way in which it functions, we must give her the power to search, search for a way.

Recent events and the reactions people had to them made me think of how low the level of perception is for the population of the world. I'm talking about the perception of life, the exoteric and esoteric aspects of it. Surprisingly, the people consider educated have not escaped this plague or maybe they're just cowards.

Two people however instantly come to mind as heroes in their own ways, Chomsky and Hawking. God bless them, even if, ironically, they don't believe.

---

Acum parcă mai mult ca oricând mintea umană a devenit o țintă prețioasă a diferitelor grupuri, asupra umerilor tăi se află o mare povară, e obligația de a te elibera. Însă chiar dacă există o inerție în eliberarea oamenilor de gândirea constrângătoare ce parcă ne-a urmărit ca o umbră, cel puțin în Europa și în coloniile ei, obstacolele îi opresc pe mulți la jumătatea drumului. Parțial treziți din somnul lor, ei înțeleg lucrurile pe jumătate și pot cădea ușor în capcanele unei lumi ridicată din iluzii. Intenția mea nu este să arunc în religii și filosofii cu noroi fiindcă, paradoxal pentru unii, eliberarea noastră se găsește în ele. Tot ce trebuie să schimbăm în mintea noastră este modul în care ea funcționează, să îi dăm acesteia curiozitatea și libertatea să caute.

Evenimente recente și reacția publicului la ele m-au făcut să mă gândesc în mod serios la nivelul îngrozitor de scăzut al percepției pe care populația lumii o posedă. Este vorba de o percepție a vieții, a exteriorului și al interiorului nostru și în mod surprinzător, cei pe care îi considerăm elită intelectuală nu au niciun cuvând de spus, sunt oare ignoranți sau sunt doar lași?

Totuși, un interviu cu Cristian Tudor Popescu m-a făcut să-l apreciez cum nu credeam vreodată, există și speranță.

No comments: