2013-04-27

Late Night Post #2

Fragment from "Outstanding in the field" by Anna Keibler
Kerogen - "Sirens"

I watch the sky change its color into gray and how the sun transforms into a piece of coal, our attraction for degradation has been deeply seeded in us until it climbed to the rank of religion.

Our search for meanings often leads us to tough conclusions, the understanding of them we can not guarantee. How lucky are the ones who live in simplicity, they don't have reasons to burden themselves with all the shades of color. Anything, in theory, has an infinity of ways in which to be viewed, perceived and understood and trying to see everything as a whole can get you lost; but if you can unlock the locks then you will become someone else, maybe better.

What is a pen? It can be a weapon in the hand of those who see only its sharpness and who have in their soul the need for freedom or revenge. The man in front of you, what is he? Is he an animal, a gift, an accident or maybe he's what you want him to be. Privesc la cer cum devine gri și soarele se transformă-ntr-un cărbune, atracția față de degradare este adânc sădită în noi, până la rangul de religie a ajuns să se ridice.

Căutarea noastră pentru semnificații ne duce adesea către concluzii grele, pentru a căror înțelegere nu putem garanta că suntem pregătiți. Cât de norocoși sunt cei ce trăiesc în simplitate, nu au de ce să se-ngreuneze cu atâtea nuanțe de culori. Orice lucru are, teoretic, o infinitate de moduri de a fi văzut, receptat, înțeles iar căutând să vezi totul în ansamblu riști să te pierzi; dar dacă reușești să desfaci lacătele, vei deveni altcineva, poate mai bun.

Ce este un stilou? Poate să fie și o armă albă în mâna celui care-i vede numai ascuțimea și are-n suflet dorinta de libertatea sau răzbunarea. Omul din fața ta ce este, e un animal, un dar, o întâmplare sau poate e ceea ce vrei tu sa fie.

No comments: