2014-10-31

Nightly Poem #8 - Butterflies

Butterfly by "svetlana"
Today the butterflies are free but a day will come
when their wings will be gravel and with hearts of sand
to fly to the sky they will desire, but from that
only despair they'll have.
Who is that, walking these lands, hidden,
many truly will wonder for she again gives hope.
That day they will remember flying
with wings made of silver and eyes seeking upwards 

with flaming hearts reflecting their love. Today,
the butterflies are free.


Astăzi fluturii sunt liberi dar va veni o zi
când aripile lor, pietriș vor fi, și cu inimi de nisip
a zbura către cer vor dori, dar din aceasta
numai disperarea lor va rodi.
Cine-i acolo, călcând pe acele pământuri, ascunsă
mulți se vor intreba fiindcă ea speranță aduce.
În ziua aceea își vor aminti de zbor
cu aripi din argint făcute și ochi indreptați spre cer
cu inimi arzând reflectându-le iubirea. Astăzi,
fluturii sunt liberi.

No comments: